Milan Vácha - akademický sochař

MILAN VÁCHA

akademický sochař

Milan Vácha – akademický sochař

aktuálně

22. 11. 2022
Osazení památníku generála Charlese de Gaulla, pískovec, bronz, Praha-Barrandov.

životopis

foto M.V.

2000  na volné noze

1997-99  externě na Fakultě architektury
ČVUT v Praze

1993  na volné noze

1991  jmenován docentem

1973  odborným asistentem na Fakultě architektury ČVUT v Praze

během studia i po něm pracoval jako kamenosochař na obnově pražských památek

1963-69  studoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vincence Makovského, po jeho smrti absolvoval u prof. Karla Lidického

1959-63  studoval na Střední odborné škole výtvarné v Praze

1944  Doc. Milan Vácha, akademický sochař, se narodil 9. 12. 1944 v Praze

kontakt

tel.: 220 921 691

e-mail: milanvacha@volny.cz